Σ.Β., φαρμακευτική εταιρία

Σας ευχαριστώ για τα παραδοτέα και τη συνέπειά σας. Καθώς δεν έχω ανατρέξει ακόμα στο επισυναπτόμενο αρχείο, προς το παρόν αισθάνομαι ασφαλής ότι πρόκειται για μία εξαιρετική δουλειά. Καλή σας συνέχεια.