Όροι Χρήσης


Όροι χρήσης – Προσωπικά δεδομένα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.officesupport.gr

Η ιστοσελίδα www.officesupport.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες της.  Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στις αναπόσπαστες με αυτό Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, όπως επίσης και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Office Support, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.  Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με κάποιον από τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

Η Office Support δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.  Ωστόσο, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης.  Ο δε επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.  Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.

Χρήση από ανηλίκους

Ο διαδικτυακός τόπος www.officesupport.gr δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών και ζητούμε από αυτά τα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.  Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων στην ιστοσελίδα μας από ανήλικους και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς εμάς, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγραφεί κάθε σχετική πληροφορία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.officesupport.gr (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογοτύπων, κειμένων, σχημάτων, φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Office Support και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  Η Office Support διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.  Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται και έργα τρίτων (κείμενα, σχήματα, φωτογραφίες, βίντεο, λογότυπα κ.λπ.) τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.officesupport.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση.  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει, κατά την κρίση της Office Support, χωρίς σχετική ειδοποίηση.  Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Office Support.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή του συνόλου ή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.officesupport.gr σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Office Support.

Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Office Support από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την εταιρία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@officesupport.gr.

Περιορισμός ευθύνης της Office Support – Δήλωση αποποίησης

Η Office Support καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.officesupport.gr να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα.  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.officesupport.gr διατίθεται «ως έχει» (χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων/παρεμβάσεων από επισκέπτες) και η Office Support δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Office Support υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας www.officesupport.gr ή την πλοήγηση σε αυτή, όπου προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, η Office Support σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας www.officesupport.gr ή των servers, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.  Το κόστος διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Office Support.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, η Office Support, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες αυτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία σχετικά με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, τη διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τη χρήση αυτών.  Όπως, επίσης, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία από αιτία που έχει σχέση με την επάρκεια, σαφήνεια, ακρίβεια ή/και ορθότητα των πληροφοριών που διατίθενται από την ιστοσελίδα ή/και με πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Επιπλέον, η Office Support καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διόρθωση τυχόν λαθών, χωρίς όμως να εγγυάται την επανόρθωσή τους.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.officesupport.gr, έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών της Office Support τηρούσας τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.  Η τυχόν ανάρτηση έργου, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου, κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@officesupport.gr.

Συμπεριφορά χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.officesupport.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.  Επίσης, οφείλει να τηρεί τους γενικούς και ειδικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο Netiquette (https://tools.ietf.org/html/rfc1855).  Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα www.officesupport.gr, ως αποτέλεσμα κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Ρητά συνομολογείται, διά των παρόντων Όρων, ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας www.officesupport.gr οποιαδήποτε αξίωση (διοικητική ή δικαστική), οφειλόμενη στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, και υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης, αναλαμβάνει εκείνος, σύμφωνα με τον δικονομικώς προβλεπόμενο τρόπο, την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την Office Support.

Αποκλεισμός προτροπών-συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους επισκέπτες/χρήστες περιεχομένου της ιστοσελίδας www.officesupport.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Εάν κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας αυτής θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική, μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας www.officesupport.gr.  Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιγράφουν με λεπτομέρειες πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε.

Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας.  Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειαστεί η εγγραφή σας, για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες όπως το upload αρχείων ή αποστολή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά «πεδία» (μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά).  Κάθε πληροφορία που θα μας παράσχετε φυλάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενημερωτικά δελτία

Κάθε χρήστης μπορεί, έπειτα από σχετική εγγραφή του, να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία της Office Support.  Ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την άρση της λήψης των ενημερωτικών δελτίων, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@officesupport.gr.

Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, αναφέρεται σε πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.  Η Office Support δεν θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μη αποκάλυψη πληροφοριών

Η Office Support δεν κοινοποιεί, διαβιβάζει, διανέμει ή εμπορεύεται με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.  Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους οι οποίοι ενεργούν για την Office Support για σκοπούς όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση ή η τεχνική υποστήριξη.  Πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους εν λόγω προμηθευτές να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Για την εξασφάλιση και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από την Office Support κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται μέτρα προστασίας, όπως πρωτόκολλο κρυπτογράφησης με χρήση κλειδιού 256 bits (ssl certificate).  Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.  Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε τυχόν ατυχείς περιστάσεις.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Δεν θα διατηρούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων της διασφάλισης της συμμόρφωσης της εκ μέρους μας επεξεργασίας με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ.  διαδικασίες ελέγχου, διατήρηση για λογιστικούς ή νομικούς λόγους κ.λπ.), της επίλυσης διαφορών και της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Αποκάλυψη που απαιτείται από το Νόμο

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί η αποκάλυψη πληροφοριών με δικαστική ή άλλη κρατική εντολή, κλήτευση ή ένταλμα.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.  Έχετε το δικαίωμα, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@officesupport.gr, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που καταχωρήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.  Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επαφή και επικοινωνία μαζί σας.

 

Πολιτική cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη, τη σύνδεση και τη μετακίνησή του στις σελίδες.  Τα cookies χρησιμοποιούνται, επίσης, για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται, εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.officesupport.gr για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.  Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το site στο browser (πρόγραμμα περιήγησης) του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως ανώνυμο ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας, αλλά όχι εσείς.  Μπορείτε να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά εάν θα το αποδεχθείτε.  Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο browser σας.  Ωστόσο, εάν το κάνετε, μερικές λειτουργίες του site μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.  Σε κάθε browser, είτε στις Ρυθμίσεις είτε στο Απόρρητο και ασφάλεια, θα βρείτε το ιστορικό πλοήγησής σας και μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να το διαγράψετε.  Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Για άλλα προγράμματα περιήγησης τα οποία δεν αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά αναζητήστε μία λειτουργία «βοήθειας» στο πρόγραμμα περιήγησης.

Η Office Support περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).  Η Office Support δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτές οι ιστοσελίδες ακολουθούν.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

α) Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, αλλά και για να έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης/χρήστης να περιηγηθεί σ’ αυτή και να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας.  Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρασχεθούν.

β) Cookies επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα.  Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες οι οποίες δεν προσδιορίζουν τον επισκέπτη και είναι, ως εκ τούτου, ανώνυμες.  Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

γ) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνει ο επισκέπτης/χρήστης και παρέχουν πιο εξατομικευμένες λειτουργίες.  Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχει κάνει ο επισκέπτης/χρήστης στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχει ζητήσει, όπως τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

δ) Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις (Google adwords) πιο σχετικές με τον επισκέπτη/χρήστη και τα ενδιαφέροντά του.  Επίσης, χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοχευμένων διαφημίσεων ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.  Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη του χρήστη σε μία ιστοσελίδα και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλα κανάλια μάρκετινγκ.

ε) Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα cookies των κοινωνικών μέσων δικτύωσης προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με τα δικά σας κοινωνικά δίκτυα και να μοιραστούν περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας μέσω αυτών. Η άρνηση αυτών των cookies μπορεί να οδηγήσει στο να μην μπορείτε να συνδεθείτε αποτελεσματικά με το Facebook ή άλλα κοινωνικά δίκτυα ή / και να μην σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο σε αυτά.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας www.officesupport.gr, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι πάροχοι των οποίων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό τους.  Η Office Support δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιστότοπων αυτών, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών.  Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ενώ, σε περίπτωση που ανακύψει οιοδήποτε θέμα από την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλουν απευθύνονται απευθείας στους εκάστοτε παρόχους. 

Η Office Support δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε μορφής ζημίας των χρηστών από την επίσκεψη/χρήση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών. 

Υπηρεσίες και εργαλεία τρίτων (Google Analytics, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες, χρησιμοποιούνται ορισμένα εργαλεία ανάλυσης τρίτων μερών.  Η χρησιμοποίηση αυτή έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας για τους επισκέπτες/χρήστες μας.  Τα παρεχόμενα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αφορούν θέματα όπως ο συνολικός αριθμός επισκέψεων ή προβολών της ιστοσελίδας, καθώς και παραπομπές σε δικτυακούς τόπους μας.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα www.officesupport.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των επισκεπτών/χρηστών της.  Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν, βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς και να παρακολουθήσουμε τη περιήγησή τους μέσα στον ιστότοπο.  Η Google Analytics (GA) συλλέγει δεδομένα όπως τη γεωγραφική θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, καθώς και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή, ωστόσο η Office Support δεν έχει πρόσβαση σε καμία από αυτές τις πληροφορίες.  Η Google θεωρείται ως ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, για τον οποίο δεν φέρουμε ευθύνη.  Επίσης, η ιστοσελίδα www.officesupport.gr χρησιμοποιεί cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό ο επισκέπτης/χρήστης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τα μέσα αυτά, σε περίπτωση που το επιθυμεί.

Διαδικασία εξαίρεσης – Δικαιώματα των χρηστών

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ.  του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε στιγμή ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων ή να ζητήσει να εξαιρεθεί από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@officesupport.gr.  Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης σε καμία περίπτωση δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.  Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί και από τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies τρίτων μερών, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές προβλέψεις Πολιτικής Cookies (Ρυθμίσεις cookies).

Ασφάλεια

Για την εξασφάλιση και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από την Office Support κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται μέτρα προστασίας, όπως πρωτόκολλο κρυπτογράφησης με χρήση κλειδιού 256 bits (ssl certificate).  Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.  Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε τυχόν ατυχείς περιστάσεις.