Τα Νέα μας

Τι μπορούμε να φτιάξουμε με τις κασέτες που ψηφιοποιήθηκαν!

(Μας αρέσει η επαναχρησιμοποίηση: Λίγες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε τις παλιές σας κασέτες… αφού πρώτα τις ψηφιοποιήσετε).