Office Support Η Office Support, από το 2004 που δημιουργήθηκε, συνεχώς επενδύει στις νέες τεχνολογίες και εξελίσσεται έτσι ώστε πάντοτε να προσφέρει άριστες υπηρεσίες, σε ακόμη πιο σύντομους χρόνους παράδοσης. local_phone ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ
Απομαγνητοφωνήσεις
Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης.

Μεταφράσεις
Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στη μετάφραση κειμένων στα αγγλικά ή στα ελληνικά.

Ψηφιοποιήσεις
Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο εκσυγχρονισμού, ένα αξιόπιστο μέσο μεταφοράς του παρελθόντος στο παρόν και το μέλλον.

Υπηρεσίες για Φαρμακευτικές
Κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις για να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας. Η ευελιξία είναι αναπόσπαστο μέρος της δουλειά σας.

Η Επιλογή σας

Αυτό που διαφοροποιεί την Office Support είναι η εξαιρετική ποιότητα των παραδοτέων εργασιών της, κάτι που αποδεικνύεται και από τη διατήρηση και επαναληψιμότητα του πελατολογίου της.  Ενδεικτικά, περίπου το 80% των υπαρχόντων πελατών έχει αναθέσει περισσότερες από μία εργασίες στην Office Support, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η Office Support αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή με την υψηλότερη βαθμολογία προτίμησης.Ταχύτητα
Παράδοση στους συμφωνημένους χρόνους και ευελιξία έτσι ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.


Σημασία στη λεπτομέρεια
Η εργασία που θα μας αναθέσετε θα έρθει στα χέρια σας σύντομα και σωστά καθώς ελέγχουμε λεπτομερώς το τελικό υλικό πριν σας το παραδώσουμε.Συνεργάτης και βοηθός σας
Το 80% των υπαρχόντων πελατών έχει αναθέσει περισσότερες από μία εργασίες στην Office Support, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η Office Support αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή με την υψηλότερη βαθμολογία προτίμησης.


Ποιότητα
Εξαιρετική ποιότητα των παραδοτέων εργασιών μας, κάτι που αποδεικνύεται και από τη διατήρηση και επαναληψιμότητα του πελατολογίου μας.

ISO 9001:2015

Από το 2011 η Office Support έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Το σύστημα διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της εταιρίας καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό εδώ)

Πολιτική Ποιότητας της Office Support

Έχουμε καθιερώσει Πολιτική Ποιότητας η οποία θεωρούμε ότι αποτελεί τον κορμό πάνω στον οποίο συμπυκνώνεται η φιλοσοφία της λειτουργίας μας. Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή βελτίωση της εσωτερικής μας λειτουργίας και του ΣΠ κατ’ επέκταση. Θέτει επίσης το πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση σκοπών και στόχων για την Ποιότητα, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε στο πλαίσιο της δουλειάς μας. Η πολιτική ποιότητας που παρουσιάζεται παρακάτω, ανασκοπείται ετησίως ως προς την επάρκειά της από την Διοίκηση.

«Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας και να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, με στόχο να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε επίσης τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας και με τους υπαλλήλους μας και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες/υπεργολάβους αλλά και με τους προμηθευτές μας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους να συνεισφέρουν στους εταιρικούς μας στόχους.

Για να τα επιτύχουμε αυτά, δεσμευόμαστε στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 αρχικά και πλέον του προτύπου ISO 9001:2015 καθώς και στην ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις των προτύπων στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στη λειτουργία της εταιρίας εν γένει. Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς μέσω των στόχων της εταιρίας, και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την εσωτερική της οργάνωση. Παράλληλα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας.»

Ν.Μ., ιδιώτης

Παρέλαβα χθες τις κασέτες και τα ψηφιοποιημένα αρχεία. Όλα είναι εξαιρετικά. Ελπίζω να συνεργαστώ και στο μέλλον με τόσο καλούς επαγγελματίες.

Ν.Μ., ιδιώτης

Ευχαριστώ για τη γρήγορη διεκπεραίωση της απομαγνητοφώνησης και την πολύ καλή ποιότητα της εργασίας. Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασίες.

Ε.Β., ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Τώρα καταφέρνω να σας γράψω δύο λόγια για να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή σας, αλλά και για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό υμών και της εταιρίας σας.

Α.Φ., ψυχολόγος

Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία δουλειά σχετικά με την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων!

Χ.Λ., φαρμακευτική εταιρία

Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μου στείλατε. Δεν χρειάστηκε καμία διευκρίνιση, παρά το βαθμό δυσκολίας που είχε η ανάλυση. Καλή συνέχεια.

Ε.Ο., φαρμακευτική εταιρία

Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ! Όποτε έχω συνεργαστεί μαζί σας ήσασταν πολύ συνεπείς και σας ευχαριστώ για όλα!! Με πολλή εκτίμηση.

Ε.Γ., εκπαιδευτικός

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση και την άριστη συνεργασία

Ε.Κ., ερευνητικός φορέας

Στις κασέτες αυτές υπήρχε το υλικό ενός σεμιναρίου, η κατανόηση του οποίου επέφερε μία τεράστια αλλαγή όχι μόνον στην εργασία μου, αλλά κυρίως στη ζωή μου ολόκληρη. Θα ήθελα να πω και σε σας ότι με αυτήν την μεταφορά σε ψηφιακή μορφή (κάτι που για άλλους θεωρείται απλό και ασήμαντο), μου χαρίσατε ένα από τα πολυτιμότερα δώρα της ζωής μου, χωρίς υπερβολή. Εύχομαι τα καλύτερα για την εταιρία σας. Αν όλα λειτουργούσαν όπως εσείς, τότε τα πράγματα ειδικά στην Ελλάδα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Να έχετε μία “ηλιόλουστη” μέρα! Με την εκτίμησή μου.

Α.Φ., ψυχολόγος

Τα σημεία που σημειώσατε και δεν καταφέρατε να απομαγνητοφωνήσετε είναι εκείνα που και εμείς σε μία πρώτη μας προσπάθεια δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δεν έχω να κάνω διορθώσεις, εξάλλου αυτή είναι η δουλειά σας και δεδομένου ότι με είχατε ενημερώσει ότι γίνεται έλεγχος και από δεύτερο άνθρωπο είμαι καλυμμένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία.

Σ.Μ., τουριστικό πρακτορείο

Σας ευχαριστώ πολύ για το report. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, δεν περίμενα ότι θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη από αυτό το advisory board που ήταν κάπως δυσλειτουργικό. Και πάλι σας ευχαριστώ.

Δ.Ψ., φαρμακευτική εταιρία

Τα λόγια είναι περιττά για αυτήν την επιχείρηση. Επαγγελματίες και όλοι τους ευγενικότατοι και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο. Πήγα για ψηφιοποίηση βιντεοκασέτας και μου προσέφεραν μέχρι και δανεικό δίσκο για να μεταφέρω τα αρχεία μου στον υπολογιστή. Είναι ό,τι καλύτερο, εμπιστευτείτε τους άφοβα. Ευχαριστώ πολύ!

Η.Μ., ιδιώτης

Σας ευχαριστώ πολύ!!! Εκπληκτικό το αποτέλεσμα! Υπόχρεος!

Α.Μ., ιδιώτης

Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και για το επίπεδο της δουλειάς.

Γ.Κ., εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών, Ηνωμένο Βασίλειο

Σας ευχαριστώ για τα παραδοτέα και τη συνέπειά σας. Καθώς δεν έχω ανατρέξει ακόμα στο επισυναπτόμενο αρχείο, προς το παρόν αισθάνομαι ασφαλής ότι πρόκειται για μία εξαιρετική δουλειά. Καλή σας συνέχεια.

Σ.Β., φαρμακευτική εταιρία

Εξαιρετική εργασία ψηφιοποίησης, πολύ καλύτερη από όσο περίμενα, για υλικό αρκετά παλιό.

Σ.Λ., ιδιώτης

Άψογοι επαγγελματίες, ψηφιοποίησα 3 κασέτες Hi8. Πολύ καλή δουλειά και άμεσα.

Ν.Π., ιδιώτης

Άψογοι στις απομαγνητοφωνήσεις!

Μ.Κ., ιδιώτης

Ευχαριστώ πολύ για την αποστολή των αποηχογραφημένων πρακτικών. Κάνατε εξαιρετική δουλειά σε μια διαιτησία ιδιαίτερων απαιτήσεων!

Ψ.Μ., νομική εταιρία

Βρήκα την Office Support μέσα από το internet -δεν την γνώριζα πιο πριν- για να κάνω διάφορες μεταγραφές ηχητικών ταινιών σε μπομπίνες. Εντυπωσιάστηκα με την εξυπηρέτηση και την ποιότητα της επεξεργασίας που έλαβα. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Α.Μ., ιδιώτης

Άψογη εξυπηρέτηση και εξαιρετική δουλειά! Το προσωπικό, ακόμη και μέσω τηλεφώνου, σε κάνει να νιώσεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια για το αποτέλεσμα! Είναι ανεκτίμητο συναίσθημα να παραδίδεις στα χέρια τους κασέτες που δεν θυμάσαι καν το περιεχόμενο τους και με επαγγελματισμό και οργάνωση να σου επιστρέφουν αναμνήσεις!! Άψογη επικοινωνία, ξεκάθαρη κοστολόγηση και άψογο τελικό αποτέλεσμα! Σας ευχαριστούμε πολύ!!

Σ.Π., ιδιώτης

Άψογη επαγγελματική εργασία ψηφιοποίησης των παλιών μου κασετών. Ιδιαίτερα μιας κασέτας που είχε συναισθηματική αξία για μένα που αποκατεστάθη και επισκευάστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο ήχος καταπληκτικός με ποιότητα σε μια απόδοση μακράν καλύτερος από αυτή των κασετών ήχου. Η συνέπεια της Office Support υποδειγματική και στους συμφωνηθέντες χρόνους. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά. Σίγουρα συνιστώ την εν λόγω εταιρεία ανεπιφύλακτα καθώς η συνεργασία μαζί της μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Π.Α., ιδιώτης

Διάβασα και τα δύο reports (ελληνικά και αγγλικά) και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά!!! Και ο προϊστάμενος μου που του το έστειλα χθες μου σχολίασε ότι είναι ένα από τα καλύτερα report που έχει διαβάσει. Ανυπομονούμε και για το επόμενο!!! Σας ευχαριστούμε πολύ!

Γ.Σ., φαρμακευτική εταιρία

Κάναμε ψηφιοποίηση περίπου 1500 slides. Με την Office Support έγινε πολύ καλή δουλεία, με φίλτρο και καλή ευκρίνεια εικόνας, όπου ήταν εφικτή. Επίσης πραγματοποίησαν ψηφιοποίηση βιντεοκασετών VHS καθώς και μικροκασετών ήχου. Καλή και οικονομική δουλειά!

Λ.Σ., ιδιώτης

Ψηφιοποίηση παλιών κασετών VHS. Άψογη και επαγγελματική εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές.

Μ.Β., ιδιώτης

Επαγγελματισμός, ευγένεια, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με παράδοση εντός χρονικών πλαισίων και οικονομικές τιμές. Μία πραγματικά ευχάριστη επαγγελματική συναλλαγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών που όλοι θέλουμε να έχουμε στην Ελλάδα. Μπράβο στην ομάδα σας.

Γ.Ρ., ιδιώτης

Άψογη εξυπηρέτηση αλλά ακόμα πιο άψογη η ποιότητα σε σχέση με τις ταλαιπωρημένες βιντεοκασέτες που σας έστειλα. Σας ευχαριστώ πολύ!

Γ.Μ., ιδιώτης

Είναι ελπιδοφόρο σε μία εποχή που η προχειρότητα επικρατεί σε όλους τους τομείς, να βρίσκεις την σοβαρότητα του επαγγελματία συνδυασμένη με την αγάπη του ερασιτέχνη. Είχα πολύ μεγάλο υλικό αναξιοποίητο που μετατράπηκε σε ελάχιστο χρόνο σε εργαλείο της δουλειάς μου με ποιότητα!!! Σας ευχαριστώ από καρδιάς!

Μ.Κ., φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Εξαιρετική ευκρίνεια από VHS εικοσαετίας. Υψηλή ποιότητα ακόμη και στο drink coaster. Θερμές ευχαριστίες!

Γ.Χ., ιδιώτης

Άριστη εξυπηρέτηση, είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης! Θα σας προτιμήσω ξανά!

Μ.Π., ιδιώτης

Μετά από έρευνα αγοράς κατέληξα στην Office Support και θεωρώ ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Ψηφιοποίησα 12 κασέτες ήχου σε πολύ προσιτές τιμές και το αποτέλεσμα ήταν άριστο. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.

 

Ε.Π., ιδιώτης

Έψαχνα πολύ καιρό για επαγγελματίες στην ψηφιοποίηση βινυλίων και μέσω γνωστού κατέληξα στην Office Support. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από τις τιμές. Μπορείτε να τους εμπιστευτείτε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Β.Π., ερευνητικό κέντρο

Κατάφεραν να επιδιορθώσουν και να ψηφιοποιήσουν την κασέτα του γάμου μου που είχε κοπεί και δεν περίμενα ότι θα ξαναέβλεπα ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ!

Α.Κ., ιδιώτης

Εξαιρετική εξυπηρέτηση, οικείο περιβάλλον υποδοχής, επαγγελματική και αξιόπιστη εργασία ψηφιοποίησης!

Ι.Κ., ιδιώτης

Χρησιμοποίησα την Office Support για εξειδικευμένη μετάφραση κειμένου. Άψογο αποτέλεσμα, έγκαιρα και σε πολύ λογικές τιμές. Την συστήνω ανεπιφύλακτα. Συγχαρητήρια!

Δ.Λ., ερευνητικό κέντρο

Απευθύνθηκα στην Office Support για την ψηφιοποίηση παλαιών βιντεοκασετών. Άψογη εξυπηρέτηση με ευγένεια και επαγγελματισμό. Παράδοση του project αρκετές μέρες πριν το deadline που είχαμε αποφασίσει. Την συστήνω ανεπιφύλακτα.

Α.Μ., ιδιώτης

Επαγγελματισμός με πλήρη υπευθυνότητα. Οι καλύτερες τιμές στην αγορά. Η πρώτη ψηφιοποίηση των slides δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα που ήθελα. Τους τα πήγα πίσω (μερικές δεκάδες). Άκουσαν, είδαν, ερεύνησαν και τα επαναψηφιοποίησαν. Το αποτέλεσμα μια άριστη ψηφιοποίηση, καλύτερη από τα σλάιντ. Και στο τι χρωστώ? Αρνήθηκαν να πληρωθούν ξανά έστω και λίγα ευρώ. Εάν η αναζήτηση σου έφθασε έως εδώ, περιττό να ψάξεις παραπέρα. Μακράν οι καλύτεροι!

Τ.Χ., ιδιώτης

Παρέλαβα τις κασέτες και τα ψηφιακά αρχεία. Επαγγελματίες με τα όλα τους. Είναι πλέον τόσο σπάνιο στην Ελλάδα να συναντάς ανθρώπους χαμογελαστούς που προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σε αφήσουν ικανοποιημένο. Μπράβο και πάλι μπράβο!

Μ.Μ., ιδιώτης

Κάθε φορά οι απομαγνητοφωνήσεις είναι εξαιρετικές. Σας ευχαριστούμε για τη συνέπεια και τη συνεργασία.

Γ.Ο., δημοσιογράφος

I wanted to say thank you, it was a pleasure doing business with you, very helpful and professional company! I will recommend you to everyone I know!

I.G., ιδιώτης

Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση απόκριση και τον επαγγελματισμό σας. Μόλις παρέλαβα την κούτα και κάθομαι με λαχτάρα να δω τα περιεχόμενα των κασετών. Έχετε κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά! Εύχομαι οι συνθήκες να μας επιτρέψουν να ξανασυνεργαστούμε σύντομα! Και πάλι ευχαριστώ

Μ.Σ., ερευνητικό κέντρο

Η εξυπηρέτηση δεν ήταν απλώς και τυπικώς άψογη, είχε και την βαθιά ευγένεια του κυρίου που με εξυπηρέτησε τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστώ.

Γ.Α., ιδιώτης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας;