Γ.Κ., εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών, Ηνωμένο Βασίλειο

Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και για το επίπεδο της δουλειάς.