Σ.Λ., ιδιώτης

Εξαιρετική εργασία ψηφιοποίησης, πολύ καλύτερη από όσο περίμενα, για υλικό αρκετά παλιό.