Ν.Π., ιδιώτης

Άψογοι επαγγελματίες, ψηφιοποίησα 3 κασέτες Hi8. Πολύ καλή δουλειά και άμεσα.