Ν.Μ., ιδιώτης

Παρέλαβα χθες τις κασέτες και τα ψηφιοποιημένα αρχεία. Όλα είναι εξαιρετικά. Ελπίζω να συνεργαστώ και στο μέλλον με τόσο καλούς επαγγελματίες.