Ε.Β., ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ευχαριστώ για τη γρήγορη διεκπεραίωση της απομαγνητοφώνησης και την πολύ καλή ποιότητα της εργασίας. Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασίες.