Α.Φ., ψυχολόγος

Τώρα καταφέρνω να σας γράψω δύο λόγια για να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή σας, αλλά και για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό υμών και της εταιρίας σας.