Ν.Μ., ιδιώτηςΠαρέλαβα χθες τις κασέτες και τα ψηφιοποιημένα αρχεία. Όλα είναι εξαιρετικά. Ελπίζω να συνεργαστώ και στο μέλλον με τόσο καλούς επαγγελματίες.