Μ.Β., ιδιώτης

Ψηφιοποίηση παλιών κασετών VHS. Άψογη και επαγγελματική εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές.