Λ.Σ., ιδιώτης

Κάναμε ψηφιοποίηση περίπου 1500 slides. Με την Office Support έγινε πολύ καλή δουλεία, με φίλτρο και καλή ευκρίνεια εικόνας, όπου ήταν εφικτή. Επίσης πραγματοποίησαν ψηφιοποίηση βιντεοκασετών VHS καθώς και μικροκασετών ήχου. Καλή και οικονομική δουλειά!