Γ.Ο., δημοσιογράφος

Κάθε φορά οι απομαγνητοφωνήσεις είναι εξαιρετικές. Σας ευχαριστούμε για τη συνέπεια και τη συνεργασία.