Σ.Μ., τουριστικό πρακτορείο

Τα σημεία που σημειώσατε και δεν καταφέρατε να απομαγνητοφωνήσετε είναι εκείνα που και εμείς σε μία πρώτη μας προσπάθεια δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δεν έχω να κάνω διορθώσεις, εξάλλου αυτή είναι η δουλειά σας και δεδομένου ότι με είχατε ενημερώσει ότι γίνεται έλεγχος και από δεύτερο άνθρωπο είμαι καλυμμένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία.