Γ.Χ., ιδιώτης

Εξαιρετική ευκρίνεια από VHS εικοσαετίας. Υψηλή ποιότητα ακόμη και στο drink coaster. Θερμές ευχαριστίες!