Ψ.Μ., νομική εταιρία

Ευχαριστώ πολύ για την αποστολή των αποηχογραφημένων πρακτικών. Κάνατε εξαιρετική δουλειά σε μια διαιτησία ιδιαίτερων απαιτήσεων!