Ε.Ο., φαρμακευτική εταιρία

Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μου στείλατε. Δεν χρειάστηκε καμία διευκρίνιση, παρά το βαθμό δυσκολίας που είχε η ανάλυση. Καλή συνέχεια.