Ε.Κ., ερευνητικός φορέας

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση και την άριστη συνεργασία