Γ.Α., ιδιώτης

Η εξυπηρέτηση δεν ήταν απλώς και τυπικώς άψογη, είχε και την βαθιά ευγένεια του κυρίου που με εξυπηρέτησε τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστώ.