Ψηφιοποίηση και βελτίωση φωτογραφιών, αρνητικών φιλμ και slides

9 Ιανουαρίου 2023
Screenshot.jpg

Στο συγκεκριμένο βίντεο θα παρακολουθήσετε δύο βελτιώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία της μετατροπής φωτογραφικού υλικού σε ψηφιακά αρχεία. Το βασικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δημιουργία ψηφιακών αρχείων με καλύτερη απόδοση έναντι των πρωτοτύπων, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από αυτό που θα απαιτούνταν εάν επεξεργαζόμασταν σε δεύτερο χρόνο το φωτογραφικό μας υλικό, μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας.